Bitàcola en català. Opinió personal sobre temes d'economia i empresa

més marge!

Faci clic aqui per conèixer quin són els resultats de la seva empresa i perquè

La borsa i els pretors romans 30/10/03      Comentaris (0)


És conegut , principalment per les protestes de caire laboral que està provocant, el pla d'ajustament econòmic d'Antena 3 Televisión ,que podem veure una mica més detallat en aquest article a El Mundo, on explica que amb un pla de reducció de costos (principalment citen l'E.R.E. -expedient de regulació d'ocupació- i un pla per disminuir les despeses generals ) s'estalviaran 40 milions d'euros. Podem veure també per tenir una mica més de detall aquest altre article de elmundodinero..com on explica la intenció d'Antena 3 Televisión d'eliminar mitjançant un E.R.E. (expedient de regulació d'ocupació) 390 llocs de treball, pràcticament el 25% de la seva plantilla.

Segons dades de CincoDias.com el 29/10/03, les accions de la Companyia augmenten el seu preu un 8,13% el seu primer dia de cotització tancant a 27,25 € donat que el preu de sortida era de 25,20€ ( l'import amb el qual es es va iniciar la subhasta d'obertura, la primera cotització era de 26,81 €) i amb un volum de negociació de 277,9 milions d'euros.

Si comptem a partir de l'augment de cotització al final de la sessió i el volum de negoci aconseguit per els títols de la companyia, tenim:

277.900.000 x 0,0813 = 18.528.270,00 €

per tant podriem deduir que el mercat en un sol dia de cotització ja hauria assumit el 46,32% de l'estalvi previst el primer any i veient-ho així es pot pensar que igual les mesures preses no haguessin d'haver estat tan dràstiques; de tota manera això és molt fàcil de dir sense conèixer en detall la situació de la companyia, el pla d'ajust ni res semblant ( a més segurament el mercat ja valora les accions incorporant els ajustos "a futur" ) però no treu que ens sentim anímicament a favor dels assalariats en procés d'acomiadament sigui per el sa enfoc juridico-sentimental pro-operari o sigui perquè els professionals d'aquests àmbits ens puguin caure bé perquè s'ocupen de distreure'ns i informar-nos encara que a vegades els informatius ens hagin pogut semblar suplements del B.O.E. (això ens passa perquè no entenem d'imparcialitat informativa) o en l'àrea ara tant popular de l'anomenat "cor" s'hagin pogut veure més entranyes que en totes les operacions del cirurgià cardiovascular més important (el Dr.Barnard suposo?, per una vegada no és el Dr. Livingston) o més freixures, ronyons o vísceres que a la parada de "menuts" menys menuda del mon ( això també ens passa perquè no entenem d'interès informatiu ni d'ètica periodística).

El motiu del aquest "post" o petit discurset no és altre que hom no pot més que observar amb curiositat aquesta organització (Antena 3 Televisión) on recentment el Grup Planeta ha entrat a l'accionariat i on si no m'erro durant el mandat com a president de l'ex-consultor de la consultora McKynsey i MBA de l'Iese Sr. Juan Villalonga (sembla que ara oblidat en algun paradís Televis-a/iu ) va entrar com a accionista principal la societat unipersonal (té gràcia la qualificació) Telefonica de España que com el BSCH ara ha sortit o ha repartit les accions i la qual (l'organització, dic) també m'evoca el gag dels ínclits pretors Faemino y Cansado amb el crit pràcticament de guerra: " ¡Manuel Campo Vidal! ¡Antena tres, televisión! ".
 

Posar "moreno" et pot deixar negre 27/10/03      Comentaris (0)


Escolto a Catalunya Informació que cita dades crec que de l'Asociación Española del Bronceado que el cost de l'adaptació del sector a la nova normativa dels centres de bronzejat artificial és de 150€ per màquina la primera revisió (60€ les següents) per veure si compleix els paràmetres marcats a la nova legislació i també de 160€ la formació per persona que ha d'operar després amb la màquina. A Espanya existeixen unes 58.000 màquines i uns 25.000 establiments, si comptem amb només una persona que faci funcionar la màquina per establiment ( previsió moderada) podem fer els següents càlculs:

import de la formació: 25.000 x 160,00 = 4.160.000,00 €

import de la primera revisió de la màquina: 58.000 x 150 = 8.700.000,00 €

import de les revisions posteriors: 58.000 x 60 = 3.480.000,00 €

Per tant tenim que el compliment de la normativa suposarà un cost de 12.860.000,00 € ( 2.139.723.960 de les antigues pessetes) el primer any i un mínim (contant només el preu de les revisions) de 3.480.000,00 € els següents ( 579.023.280 ptes) cost que jo sàpiga assumit per els empresaris que amb aquestes xifres acabaran negres per fer posar bru al personal. Esperem que si més no l'assumpte retorni en benestar pels consumidors.
 

Baixa morositat 22/10/03      Comentaris (0)


La Asociación Hipotecaria Española ha publicat un estudi on afirma que les families espanyoles ténen 419.679 milions d'euros de capital viu (pendent de pagament) dels seus préstecs hipotecaris.

A banda de l'espectacularitat de la xifra i de la proporció que sobre el producte interior brut i d'altres magnituds macroeconòmiques representa, comentada profusament a la premsa, em crida l'atenció la dada que els préstecs hipotecaris considerats de dubtós cobrament per bancs i caixes representaven al juny al 0,528% de tota la cartera crediticia i això és considera una morositat baixa. Si considerem que aquest percentatge s'ha mantingut i considerem el volum de préstecs hipotecaris en comptes de tota la cartera crediticia (desconec les xifres concretes perquè a la web de la A.H.E. no les trobo i les dades que tinc les he tret de El Periodico) de tal manera que al considerar el percentatge sobre una quantitat menor ens donarà també una quantitat menor, tenim:

419.679.000.000,00 x 0,0538 = 2.257.873.020,00€

Si ho traduïm a les "antigues" pessetes:

2.257.873.020,00 x 166,386 = 375.678.000.000 ptes

Com es pot comprovar, una morositat baixa, ara que veient-la així de cop com a poc sembla una mica gruixuda.
 

La Comonwealth i tú 21/10/03      Comentaris (0)


Igual que va passar amb les anteriors declaracions sobre la bombolla immobiliaria, han aixecat certa polèmica les paraules pronunciades pel Sr.Jaime Caruana ,enginyer de telecomunicacions, técnic comercial , economista de l'Estat, i actualment Governador del Banc d'Espanya, en el discurs inagural de la conferencia “Precios, Productividad y Crecimiento” organitzada per el Banc Central Europeu, el "Centro para la Investigación en Política Económica" (CEPR) i el mateix Banc d'Espanya.

En la seva intervenció el Sr Caruana vé a dir que malgrat que l'economia espanyola ha experimentat una etapa de creixement continuat d'ença de mitjans dels 90 que no s'ha interromput amb l'actual desacceleració que si afecta a païssos del nostre entorn , caldrà fer alguns ajustos per a mantenir la tendència de convergència real donat que l'expansió econòmica sembla més basada en ritmes de creació d'ocupació alts que en augments significatius de la productivitat que poden suggerir una incorporació encara minça de les noves tecnologies en els processos productius, donat també per la lleugera però continuada tendència a l'increment dels preus que pot disminuir la competitivitat dels nostres productes i donada igualment la ja anomenada bombolla immobiliaria que ha afavorit l'augment de l'endeutament privat i l'increment de preu dels actius immobiliaris. El Sr.Caruana proposa continuar amb el rigor en la politica pressupostària i amb les reformes que facin flexibilitzar els mecanismes d'ajustament de l'economia.

A mi el discurs del Sr. Caruana no em polemitza, em sembla bastant encertat i tot. A mi em preocupa més saber quin parentiu hi ha entre el Sr. Jaime Caruana (prohom de l'Estat, autoritat monetària per sota el Banc Central Europeu) i el Sr. Peter R Caruana , Chief Minister's del Govern de Gibraltar donades les reivindicacions que fa l'Estat Espanyol sobre aquesta qüestió, ens podriem trobar que no calgués reivindicar res ja que tot quedaria en una mateixa familia.

Seguint amb Gibraltar, també em preocupa (més aviat poc) com és que l'Ajuntament de Girona i la Cambra de Comerç de Girona utilitzen a internet el domini de segon nivell ".gi" de Gibraltar i em pregunto inquiet: com encaixa això amb el pla España.es ( però no era Gibraltar.es..pañol?) i quina relació pot tenir amb els Srs.Caruana?, i també em pregunto : Girona és de la Comonwealth?
 

Que bonic és el preu! 19/10/03      Comentaris (0)


Veig a Televisió de Girona una molt correcta entrevista que li fan al Sr. Rafael Marquina ( article al diari Avui on es parla del Sr.Marquina ) dissenyador industrial, escultor i arquitecte que és el dissenyador de les famoses cetrilleres que no degoten i comenta parlant de les còpies que li han fet ( se'n parla en aquest altre article: "Espanya s'equipara a Europa amb una llei que protegeix el disseny industrial del plagi" publicat a e-barcelona.org on hi diu que el mateix Sr.Marquina com explica a l'entrevista que li fan a Televisió de Girona té una col·lecció d'unes cent cetrilleres còpia de la seva) que a banda del disseny en aquests productes l'éxit es pot mesurar també en l'acceptació i la discriminació que en fa el mercat la qual cosa es veu amb, per exemple, el preu , que aquest sigui adequat per el consumidor. Això em fa pensar que el preu a banda de la intersecció a la gràfica entre oferta i demanda és moltes més coses però principalment és un element d'informació molt important.El preu dóna informació del grau d'acceptació per part del consumidor d'un producte i és un element més que forma part de la totalitat d'atributs que interessen o no al client d'un determinat producte. Gràcies per deixar-me esplaiar parlant de dos "p" de les famoses pes del màrqueting mix: preu i producte , per no cansar a la poca i sacrificada audiència deixarem per un dia millor les altres dues "publicity" i "placement" em sembla que eren en la llengua xaquesperiana per a que lligués això de les quatre pes.
 

El preu dels menú del dinar17/10/03      Comentaris (1)


A ran de la publicació aquesta setmana d'un estudi crec que de la Universidad Autonoma de Madrid que ha constatat que el preu dels aliments frescos havia augmentat ultimament significativament més que l'ipc (index de preus al consum), plantejo un parell de càlculs sobre els preus dels menús dels migdies en els restaurants on dinen molts treballadors i observo que fa un parell d'anys, abans de l'Euro, podies dinar generalment per 1000 ptes (6€ aproximadament) mentre que avui els menus valen els més barats uns 7,5€ encara que també n'hi ha fins a 9€. Si consultem les dades del Instituto Nacional de Estadística veiem que la " Variación Anual General. Base 2001", era al desembre de 2002 de 4 i al setembre de 2003 (última dada) la "Variación en lo que va de año" de 1,4 per tant si fem uns senzills càlculs:

6 x 1,04 x 1,014 = 6,32736 que seria el preu actualitzat d'un menú mig de l'any 2001 amb una increment de preus d'un 5,5% aproximadament( 6,32736 / 6 = 1,05456 ) en canvi si mirem l'increment real de preus considerant un preu mig dels menús avui 8 / 6 = 1,33333

i veiem que tenim una diferència de 33,33 - 5,45 = 27,88 punts de percentatje (més d'un 27%!!) en el preu d'una despesa bàsica molt corrent per a moltes persones i que pot suposar una part important del seu pressupost i també ens confirma des d'unaltre punt de vista que en la implantació del Euro un dels camps on el públic té més sensació que s'ha aprofitat per fer una pujada de preus exagerada és el de l'hostaleria.
Recomano la tornada a la carmanyola que també com a valor afegit portarà associada amb tota probabilitat una baixada en les taxes, però les del colesterol en sang.
 

Esclaus de la moda 13/10/03       Comentaris (0)



Fa setmanes que intento comprar-me un jersei ( o un suèter, em queda el dubte de com es diu la prenda en concret) amb una mica de coll tipus camisa o similar , obert pel davant i que es cordi amb botons i m'ha estat impossible, donat que sembla que els prohoms i prodones que marquen les tendències del món de la moda amb una anticipació aproximada crec que d'uns sis messos van tendenciar que aquesta temporada tardor-hivern, aquets jerseis o suèters anirien tots i en totes les seves modalitats amb cremallera desterrant així als botons al pais de les camises i altres prendes menors (menors vist des de la talaia dels jerseis o suèters). Ahir diumenge vaig llegir a La Vanguardia que no sé si a la mítica Revista Forbes o a on, entre la llista de la nova generació d' hispànics més rics i desconeguts hi figura la exdona del Sr.Amancio Ortega (President d'Inditex amb marques com Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, etc) Sra.Rosalía Mera així com ,naturalment, el mateix Sr. Amancio. Això junt amb la meva incapacitat per "caçar" un jersei o suèter de les característiques que he descrit abans (dic "caçar" pel comportament de compra atribuït per l'imaginari social als homes en general d'identificació de l'objectiu i compra en front de l'atribuït a les dones en general de "recolectores") em fa pensar que existeix una conxorxa oculta d'esperit orwellià per fomentar per part dels més rics i desconeguts, els autènticament poderossos, avui la uniformitat anti botons i pro-cremalleres i demà alguna tendència més trascendent que les de la moda.
 

Inici bitàcola
Contactar



Bitàcoles.net weblogs en català (recomanadíssim, això són weblogs!):


Noctambul weblog molt ben fet, té un apartat que permet fer
"ping"



ARXIU
Juliol 2004
Juny 2004
Maig 2004
Abril 2004
Març 2004
Febrer 2004
Gener 2004
Desembre 2003
Novembre 2003
Octubre 2003
Buscar
Cercador de franc



Deixan's el teu correu i t'avisarem quan actualitzem el web
Correu:












































Margenneto.com




mesMarge.neT

 

mes marge! és un Weblog, blog, bitàcola, bloc, diari personal en català o un lloc web on s'expressen opinions personals de l'autor moltes vegades relacionades amb el món de la gestió de l'empresa o de economia i empresa en general. Contactar


Enllaços:
 • Temporada Alta Festival Internacional de Teatre de Girona i Salt
 • mes Marge.neT. Serveis professionals per millorar la gestió comptable, econòmica i financera de la pime
 • Margenneto.com. Serveis professionals de planificaciò i anàlisi econòmic financer a distància per millorar la gestió de la pime


 • Intercanvi d'enllaços:













  Estadisticas y contadores gratis.
  Nuestros Sponsors:
  Cursos
  Masters y Postgrados
  Tutoriales y Manuales




  Copyleft (que diuen) Fermí Gallart i Sullà 2003 , es pot copiar el que es vulgui (tot i que no crec que hi hagi massa a copiar) citant la font. Gràcies.

  Web professional com a economista: www.mesmarge.net